Sunday Mar 06, 2022

ep.34 - Mŕtvy ťah a všetko o ňom - Fitness, zdravie, telo, pohyb a fyzio

Mŕtvy ťah je často považovaný za kráľa všetkých cvikov. Je tomu ale tak? V dnešnej epizóde sme sa tomuto beťárovi pozreli na zúbok z nášho pohľadu dopodrobna. Pre koho je vhodný a kedy? Ako ho správne robiť a prečo? Kedy vybrať akú variantu? Toto a ako vždy mnoho ďalšieho na vás čaká v nasledujúcej hodinke. Príjemné počúvanie!

Timestamps:
00:00 – Intro
02:30 – Kedy by ho mala robiť bežná populácia?
12:00 – Kedy by sa mal používať v rámci rehabu?
14:30 – Kedy by ho mal robiť športovec?
19:40 – Variácie (konvenčný vs sumo)
27:45 – Rumunské mŕtve ťahy
32:50 – Jednonožné varianty
36:00 – Trapbar
42:40 – Kedy nie je vhodný + diagnózy
46:30 – Kedy a ako zapojiť mŕtvy ťah do rehabu diskogenných problémov
48:20 – „Správna“ technika
53:15 – Vadí alebo nevadí zhrbenie a pohyb chrbtice?
56:40 – Odporúčania a zhrnutie

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822